Inloggen

Mark my words geeft leiding aan het opzetten van projecten, organisaties en ondernemingen in stadswijken. Door een projectmatige aanpak te combineren met maatschappelijk en cultureel ondernemerschap, ontstaan optelsommen met innovatieve en duurzame uitkomsten. Mark my words kan hierbij vier functies vervullen: projectleider, kwartiermaker, verbinder en zakelijk leider.

Als Projectleider zet Mark my words maatschappelijke en culturele projecten op. Uitgangspunt is dat projecten geen eenmalig karakter hebben, maar streven naar het verduurzamen van een organisatie, product of dienst.

Als Kwartiermaker zet Mark my words in opdracht of op eigen initiatief non-profit organisaties of ondernemingen op. Voorwaarde is dat deze zowel maatschappelijk als economisch rendement opleveren.

Mark my words ondersteunt organisaties bij het opbouwen netwerken in wijken. Uitgangspunt is te werken aan duurzame relaties die het eigen sociaal kapitaal vergroten.

Het dragen van verantwoordelijkheid voor de exploitatie en/of de fondsenwerving. Mark my words kan (tijdelijk) de functie van zakelijk leider vervullen voor culturele en maatschappelijk organisaties.

ACTUEEL

Master Begeleidingskunde

JAN.
2012

september 2016 Vanaf begin september volg ik de Master Begeleidingskunde / Leergang Supervisie en Coaching aan de Hogeschool Rotterdam. Na deze driejarige studie mag ik mijzelf begeleidingskundige noemen. Een begeleidingskundige speelt een sleutelrol in de afstemming tussen een mensgerichte benadering en een bedrijfsmatige aansturing van organiseren.

RECENTE OPDRACHTEN
Thuiskoks Feijenoord

Samen met DOCK en De Wijkkeuken van Zuid heeft Mark my words het project Thuiskoks Feijenoord ontwikkeld. Met het plan is financiële ondersteuning verkregen van het Fonds Sociale Infrastructuur en de GGD van de Gemeente Rotterdam. De doelen van het project zijn: het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van gezondere eetgewoontes.

Mark Heijne geeft sinds oktober 2014 leiding aan de uitvoering van drie processen: de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers tot Thuiskok; het organiseren van gezamenlijke maaltijden voor ouderen, de Aanschuiftafels; het koppelen van Thuiskoks aan (groepen) ouderen om samen te koken en eten. De Thuiskoks werken samen met o.a. WMO Radar, Buurtzorg, Laurens en diverse bewoners.

AfrikaanderWijkcoöperatie

Na de oprichting van de AfrikaanderWijkcoöperatie(eind 2013 door Freehouse) was er medio 2014 behoefte aan het verder ontwikkelen van de organisatie. Mark my words heeft in opdracht van het bestuur de organisatie doorgelicht, verbeterpunten aangegeven en voor zover mogelijk geïmplementeerd.

In samenwerking met Rotterdam Services en jongeren uit de wijk is het schoonmaakbedrijf Schoon opgezet, dat in opdracht van Vestia startte de AfrikaanderWijkcoöperatie met het schoonmaken van portieken in de Afrikaanderwijk. Het doel is om van Rotterdam Zuid, en dan specifiek de Afrikaander­wijk, een sterker en kapitaalkrachtiger gebied te maken met betrokken bewo­ners en ondernemers.

Contact

Mark my words
Heemraadssingel 319
3023 BG Rotterdam

06 34 85 96 25
www.mark-my-words.nl
info@mark-my-words.nl